ทำไม Social enterprise จึงเป็นธุรกิจยั่งยืน ดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชน

ทำไม Social enterprise จึงเป็นธุรกิจยั่งยืน ดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชน

Social enterprise ในไทย เกิดขึ้นรึยัง? What is a social enterprise?
ก่อนอื่นต้องรู้จักกันก่อนว่า โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์  คืออะไร  ในปัจจุบัน..การทำธุรกิจ  กิจการเพื่อสังคม  เริ่มเป็นที่รู้จัก และกำลังเป็นน่าสนใจต่อหลากหลายประเทศทั่วโลก

social enterprise คือ กิจการเพื่อสังคม เป็นการทำธุรกิจ ที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งที่จะทำให้สังคมดีขึ้นด้วย….
…..เป้าหมายในการสร้างธุรกิจ มีความชัดเจน คือ ไม่ได้มีไว้สร้างกำไรสูงสุดต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แต่การสร้างรายได้นั้น มีขึ้นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินไปพร้อม ๆ กัน

ธุรกิจที่ยั่งยืน ย่อมส่งผลให้คุณภาพของชุมชนรอบข้างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

Social-enterprise-ในไทย-01-

การช่วยเหลือสังคมอาจจะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในทุกๆ บริษัท และผลลัพธ์ที่ออกมาในแง่ของสังคมก็มักจะประสบความสำเร็จในรูปแบบเดียวกัน แต่การจะทำให้การช่วยเหลือสังคม  เพื่อให้ได้รายได้ที่ยั่งยืนด้วย ถือเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญ ที่จะทำให้ กิจการเพื่อสังคม นั้นประสบความสำเร็จ

บริษัท + ชุมชน + ประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม + รายได้ที่ยั่งยืน – กำไรสูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น = กิจการเพื่อสังคม (social enterprise) ที่ประสบความสำเร็จ

กระแสจากการที่หลายประเทศในโลกตระหนักเห็นความสำคัญของ กิจการเพื่อสังคม ประเทศไทยก็เช่นกัน โดยเชื่อว่า Social enterprise ในไทย จะเป็นภาคส่วนที่ช่วยผลักดันให้เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความยากจน ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

MekongPlus

Mekong Plus : องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ในเวียดนามและกัมพูชา
ก่อตั้งโครงการ Mekong Quilts ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการอพยพอข้าสู่เมืองใหญ่ ในกลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างเวียดนามและกัมพูชา เกิดปัญหาการว่างงานขึ้นในหมู่แม่บ้านที่ห่างไกลจากเมืองแถบชนบท ที่ไม่สามารถทิ้งบ้านตัวเองออกไปทำงานได้
แม่บ้านคู่กับงานปักเย็บ งานเย็บผ้าปูที่นอน และผ้าปูที่นอนคือกิจกรรมที่ดีสำหรับการจ้างงานที่สุด

MekongPlus1
องค์กรเริ่มต้นจากเล็กๆ เพียง 35 คน ผลิตมาขายให้คนใกล้เคียงก่อน โดยเริ่มจากเพื่อน ก่อนจะสร้างร้านค้าของตนเอง
1 ชิ้นงานร่วมกันทำเป็นกลุ่ม เพิ่มการออกแบบที่สวย ดูแลมาตราฐานของงาน ก่อนนำไปขายในเมืองโฮจิมิน เดือนละ 1 ครั้ง
เหล่าแม่บ้านไม่จำเป็นต้องเข้าเมืองใหญ่ไปทำงาน Mekong plus ทำให้พวกเธอสามารถใกล้ชิดและดูแลลูก โดยมีอาชีพ  และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ด้วยเช่นกัน

 social-enterprise-ในไทย

Social enterprise ในไทย : สิงห์ ปาร์ค เชียงราย
งานบอลลูน International Balloon Fiesta 2016 เมื่อเดือนที่แล้ว มีเวลาได้เที่ยวชมไร่เต็มวัน กับกิจกรรมฟาร์มทัวร์-นั่งรถรางพาชมไร่ตามจุดต่างๆทำให้ทราบว่า สิงห์ ปาร์ค เชียงราย คือ กิจการเพื่อสังคมของเมืองไทย
ในพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ เกิดการจ้างแรงงานชุมชนร่วม 1,000 คน ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่บริเวณรอบไร่

social-enterprise-ในไทย-thailand

สิงห์ ปาร์ค เชียงราย ทำหน้าที่สนันสนุนให้งานแก่คนในชุมชนทำ โดยนำพืชพรรณเกษตรหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น มัลเบอร์รี สตรอเบอร์รีสายพันธุ์พระราชทาน 80 ราสพ์เบอร์รี บลูเบอร์รี ไร่ชาอู่หลงเบอร์ 12 คะน้าใบหยิก สวนยางพารา สวนพุทราพันธุ์ซื่อหมี่ พริกฮาบาเนโร่ เสาวรส เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า ฯลฯ  มาทดลองเพาะปลูก ให้ความรู้แก่เกษตรกร ศึกษาเพาะพันธุ์ต้นกล้า  จนได้ผลผลิตที่ดี จากนั้นนำผลผลิตออกจำหน่าย เพื่อนำผลกำไรมาลงทุนหมุนเวียนภายในไร่ ทำให้เกิดวงจรเศรษฐกิจ  โดยมีเป้าหมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน

social-enterprise-ในไทย-thailand-01

social-enterprise-ในไทย-thailand-02

Social-enterprise-thailand-ในไทย

นอกจากนี้กิจการ ในรูปแบบกิจกรรมด้านในของ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย สำหรับนักท่องเที่ยว มีให้เลือก สนุก พักผ่อนในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมฟาร์มทัวร์-นั่งรถรางพาชมไร่
ศูนย์กีฬาและสันทนาการ หรือ บ้านแดง มีให้เช้าปั่นจักรยาน
Zip Line โรยตัวผ่านวิวไร่ชาภายในไร่
โซนให้อาหารยีราฟ วัววาตูซี และม้าลาย
ร้านอาหารภูภิรมย์ เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองอาหาร ท่ามกลางไร่ พร้อมสัมผัสวิวธรรมชาติ มีหลากหลายเมนูปรุงขึ้นจากผลผลิตภายในไร่

Social-enterprise-thailand-01-ในไทย

สิงห์ ปาร์ค เชียงราย ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ ที่เป็น Social enterprise ในไทย
โดยเน้นคุณภาพชีวิตของแรงงานในไร่เป็นสำคัญ เอื้อให้มีอาชีพ ชุมชนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย การกินอยู่ การศึกษา การรักษาพยาบาล หรือแม่กระทั่งการจัดสรรความบันเทิงให้พวกเขาผ่อนคลายด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:
http://www.tcdc.or.th