ศิลปินคืนทุนสิงห์ด้วยหัวใจ ทนงศักดิ์ ปากหวาน (เปลว) ร่วมแสดงผลงาน ART EXHIBITION BY CHIANGRAI ARTIST @ Singha Park

ศิลปินคืนทุนสิงห์ ด้วยหัวใจ ทนงศักดิ์ ปากหวาน (เปลว) ร่วมแสดงผลงาน ART EXHIBITION BY CHIANGRAI ARTIST @ Singha Park

ทนงศักดิ์-เปลว

ทุนการศึกษา สร้างโอกาส กับอีกหนึ่งผู้ที่ได้รับโอกาสนั้น แล้วสร้างไปสู่ความสำเร็จ ทนงศักดิ์ ปากหวาน (เปลว) ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ รุ่นใหม่ของเชียงราย ARTISTS IN CHIANGRAI เป็นศิลปินที่มีประวัติผลการเรียนดี ผลงานเด่น จึงได้รับทุนการศึกษามาโดยตลอด โดยเริ่มต้นเมื่อครั้งเรียนในระดับอุดมศึกษา ในสมัยนั้น นายเปลว หรือ มดรุม (ฉายาได้จากคณะ เป็นเพราะนามสกุล ปากหวาน) มีผลการเรียนเป็นที่ 1 มาโดยตลอด ของนักศึกษาในระดับชั้นเดียวกัน จนได้รับทุนการศึกษา คือ ทุนบุญรอดฯพัฒนานิสิตนักศึกษา จนจบสำเร็จการศึกษาสาขาศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต

มาทำความรู้จัก “ทุนบุญรอดฯพัฒนานิสิตนักศึกษา” กันสักนิด
ทุนบุญรอดฯ พัฒนานิสิตนักศึกษา เป็นทุนของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สำหรับทุนนี้มีมานานกว่า 32 ปีแล้ว ที่ให้การสนับสนุนแก่นิสิต ระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาครัฐกว่า 22 สถาบัน ที่มีผลการเรียนดี  มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาไปแล้วมากมาย โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนเมื่อจบการศึกษา

การคัดเลือก
ตามนโยบายการมอบทุนของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ไม่ประสงค์จะให้เกิดข้อผูกพันในลักษณะการชดใช้ทุน หรือผูกมัดให้ทำงานกับบริษัทหลัง
สำเร็จการศึกษาแล้ว จึงเป็นอีกทุนหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ตัดสินใจขอทุนนี้ ซึ่งผลการพิจารณาเลือกคณะที่เข้ารับทุนขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอทุน กำลังศึกษาอยู่ ภายใต้กรอบการคัดเลือก คือ มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี  มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก เพราะทางบริษัทบุญรอดฯ ไม่มีข้อมูลว่านิสิต นักศึกษาคนไหนมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน จึงให้คณะอาจารย์ดำเนินการพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ารับทุน

ทนงศักดิ์-ทุนบุญรอด

คืนทุนด้วยหัวใจ กับนิทรรศการภาพวาด ART EXHIBITION BY CHIANGRAI ARTIST @ Singha Park
โดยส่วนตัวแล้วคุณทนงศักดิ์ ปากหวาน (เปลว) ชื่นชอบกิจกรรมวาดภาพนอกสถานที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  ดังเช่นครั้งนี้ได้ออกมาจัดนิทรรศการภาพวาด  ร่วมกับศิลปินกลุ่มเชียงราย ที่ ไร่ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย นั้นเป็นการมาร่วมถ่ายทอดศิลปะด้วยใจที่มุ่งมั่น และระลึกถึงทุนที่ตนได้รับในสมัยยังศึกษาอยู่ คือ ทุนบุญรอดฯพัฒนานิสิตนักศึกษา แนวการวาดภาพของอาจารย์เปลว จะมีรูปแบบเฉพาะตัว เป็นแนวจิตรกรรม ไทยประเพณี แบบอุดมคติ โดยจะเขียนความรู้สึกลงไปกับภาพด้วย

ทนงศักดิ์
ผลงานในงานนิทรรศการ ART EXHIBITION BY CHIANGRAI ARTIST @ Singha Park ของศิลปิน ทนงศักดิ์ ปากหวาน (เปลว)

การถ่ายทอดเรื่องราวของไร่ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย ลงสู่ผืนผ้าใบ เป็นเรื่องของธรรมชาติที่สวยงาม เผื่อให้สอดคล้องกับแนวการวาดภาพเฉพาะตัวของศิลปินเชียงรายรุ่นใหม่อย่าง ทนงศักดิ์ ปากหวาน นั้นจะเป็นการใส่หน้าพระสงฆ์ ซ้อนลงไปในภาพธรรมชาติของไร่ชา  สะท้อนถึง ในขณะเวลาที่เราดื่มชา ชาเป็นสัญลักษณ์ของความสงบ เพื่อสื่อถึงดินแดนแห่งพุทธศาสนา สิ่งที่จะทำให้จรรโลงใจกับเราได้ก็คือคุณงามความดี ก็เหมือนกับการสร้างสรรค์สังคม เราต้องดำรงอยู่ด้วยความดีงาม สังคมถึงจะเกิดความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความร่มเย็นเป็นสุข ผลงานของเปลว ทนงศักดิ์จะสอดแทรกเนื้อหาตรงนี้เข้าไป ซึ่งต่อเนื่องกับผลงานที่เคยเขียนไว้ คือ ชุดธรรมะ ธรรมชาติ

ทนงศักดิ์-ปากหวาน

ทำความรู้จักกับศิลปิน
ชื่อ นายทนงศักดิ์ ปากหวาน
ชื่อเล่น …เปลว… ชื่อที่คณะ “มดรุม”
เกิด 10 มีนาคม 2527
ที่อยู่ บ้านศิลป์ทนงศักดิ์ เลขที่ 16 หมู่ 7 บ้านดงมะดะ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
E-mail : thanongsak_pakwan@msn.com
ประวัติการศึกษา
>>>พ.ศ. 2551 ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
>>>พ.ศ. 2554 ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงาน
นิทรรศการเดี่ยว
>>>พ.ศ. 2552 นิทรรศการวิถีแห่งสายน้ำ ณ The Gallery สีลมแกลลอเรีย กรุงเทพ
แสดงนิทรรศการกลุ่มทั้งในและต่างประเทศมากมาย อาทิ
>>>นิทรรศการวิถีแห่งความเป็นไทย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
>>>นิทรรศการ พลานุภาพแห่งจุลศิลป์ โดยมหาบัณฑิตศิลปไทย คนเมืองล้านนา ณ แกลเลอรี ปาณิศา เชียงใหม่
>>>นิทรรศการ เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย
>>>นิทรรศการ 55 คน 55 ศรัทธา ณ แกลเลอรี ปาณิศา เชียงใหม่
>>>นิทรรศการ Thai Transience ณ Singapore Art Museum สิงคโปร์
>>>นิทรรศการศิลปกรรม โครงการช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนด ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพ
>>>นิทรรศการ THAI ART EXHIBITION 36 YEAR ANNIVERSARY THAI ART DEPARTMENT ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
>>>นิทรรศการThe Path – A journey through life ณ Spice Gallery นิวเดลี อินเดีย
>>>นิทรรศการ ศิลปกรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน : เวียดนาม ณ สมาคมศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเว้ เวียดนาม
>>>และนิทรรศการอื่นๆ อีกมากมาย

บ้านศิลป์ทนงศักดิ์

เกียรติประวัติ
>>>ได้รับทุนพระราชทาน “ภูมิพล” ประเภทรางวัลเรียนดี ,ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต และทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
>>>ได้เกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร
>>>ได้รับเกียรติเขียนภาพปฏิทินพุทธประวัติ ของบริษัทกนกศิลป์ และเขียนภาพตุงพระบฏ “เพื่อแผ่นดินเชียงรายอันเป็นที่รัก” ณ วัดร่องขุ่น เชียงราย
>>>รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 29 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และได้ทุนไปทัศนศึกษางานศิลปะ ณ ประเทศเยอรมันนี และอิตาลี
>>>รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 32 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
>>>รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 33โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
>>>รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 14,18 และ22 โดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
>>>รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 19 โดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
>>>รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่14 โดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สามารถติดตามการถ่ายทอดงานศิลปะของ ทนงศักดิ์ ปากหวาน (เปลว) เพิ่มเติมได้ที่ facebook : บ้านศิลป์ทนงศักดิ์