ศิลปินคืนทุนสิงห์ด้วยหัวใจ ทนงศักดิ์ ปากหวาน (เปลว) ร่วมแสดงผลงาน ART EXHIBITION BY CHIANGRAI ARTIST @ Singha Park

ศิลปินคืนทุนสิงห์ ด้วยหัวใจ ทนงศักดิ์ ปากหวาน (เปลว) ร่วมแสดงผลงาน ART EXHIBITION BY CHIANGRAI ARTIST @ Singha Park ทุนการศึกษา สร้างโอกาส กับอีกหนึ่งผู้ที่ได้รับโอกาสนั้น แล้วสร้างไปสู่ความสำเร็จ ทนงศักดิ์ ปากหวาน (เปลว) ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ รุ่นใหม่ของเชียงราย ARTISTS IN CHIANGRAI เป็นศิลปินที่มีประวัติผลการเรียนดี ผลงานเด่น จึงได้รับทุนการศึกษามาโดยตลอด โดยเริ่มต้นเมื่อครั้งเรียนในระดับอุดมศึกษา ในสมัยนั้น [ . . . ]