PBP Paris-Brest-Paris Randonneur 2015 ปั่นจักรยาน 1200 กม. พิชิตใจนักปั่นน่องเหล็กไทยไปกับซันโว

PBP Paris-Brest-Paris Randonneur 2015 ปั่นจักรยาน 1200 กม. พิชิตใจนักปั่นน่องเหล็กไทยไปกับซันโว งานปั่นจักรยาน 1200 กม. PBP Paris-Brest-Paris Randonneur 2015 ครั้งนี้ ออแด็กซ์ รองดองเนอร์ ประเทศไทย นำทีมโดยนายเกตุ วรกำธร ( MR. BOB USHER ) และนางวิภาดา ถิรานุชิตพงศ์ (พี่จือ) พร้อมคณะนักปั่นน่องเหล็กของไทย ร่วมมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณ ที่ได้รับการสนับสนุนหลักจากเครื่องดื่มเกลือแร่ [ . . . ]