Thaifex-2015-สิงห์

THAIFEX 2015 – สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดตัวภายใต้ Concept SINGHA, Taste of Life

THAIFEX 2015 – สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดตัวภายใต้ Concept SINGHA, Taste of Life งาน Thaifex -World of Food ASIA 2015 เริ่มขึ้นแล้ว ปีนี้ สิงห์ คอร์เปอเรชั่นนำ Concept  SINGHA, Taste of Life รูปแบบบูธออกแบบสะท้อนแนวคิดว่า ” ผลิตภัณฑ์ของสิงห์ สามารถเป็นส่วนนึงของชีวิตคนในปัจจุบันได้อย่างดี [ . . . ]