Mercedes-Benz Leasing The Floral Heritage with Mom @พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้

Mercedes-Benz Leasing The Floral Heritage with Mom @พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม Wordshop กับ Mercedes-benz Leasing (thailand) Co., Ltd. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้การประดิษฐ์พวงมาลัยดอกไม้สดของไทย “Mercedes-Benz Leasing The Floral Heritage with Mom” ผ่านการเดินชมนิทรรศการ, การสาธิต และเวิร์กช็อปร้อยพวงมาลัย เพื่ออนุรักษ์สืบสานวิวัฒนาการงานมาลัยดอกไม้ไทยให้คงอยู่ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ [ . . . ]