B2S Online Shopping อยู่บ้านก็ช้อปได้ 24 ชั่วโมง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจไปทั่วโลก ทั้งภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ  และประชาชน ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดในประเทศไทยทำให้ภาครัฐ มีการประกาศปิดสถานที่ให้บริการต่างๆ อันส่งผลโดยตรงกับภาคธุรกิจทั้งระบบของประเทศ และส่งผลกับพฤติกรรมผู้บริโภค ล่าสุด นายอเล็กซองด์ ฮัมเมล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จำกัด ได้กล่าวถึง การปรับพฤติกรรมของทุกคนเมื่อต้องอยู่กับบ้าน #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีเด็กๆ ที่ยังต้องการทำกิจกรรมต่างๆ ต้องการการเรียนรู้ หรือการลดความเครียดต่างๆ เมื่อต้องอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่จำเจ บีทูเอสจึงปรับรูปแบบธุรกิจด้านออนไลน์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าทั้งหนังสือ สื่อการเรียนรู้เสริมพัฒนาการเด็ก อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สำหรับงานศิลปะและงาน DIY [ . . . ]

ฉลอง 16 ปี “ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

จัดใหญ่ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 2562 และเปิดตัวแอ๊พพลิเคชั่น “ฮาลพลัส” หวังช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันฮาลาลไทยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งบนเวทีโลก ทุกวันที่ 13 สิงหาคมของทุกปีถือเป็นวันครบรอบการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) และในปีนี้เป็นการครบรอบ 16 ปี แห่งการจัดตั้ง ศวฮ. ซึ่ง ศวฮ.ได้มีนโยบายให้จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมวิชาการมอบให้แก่เยาวขน สร้างเวทีเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้สามารถสร้างนวัตกรรมตามบริบทของวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนำพาประเทศไทยสู่ Thailand Halal 4.0 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ [ . . . ]