GIT พร้อมร่วมจัดเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2020”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ผนึกกำลังจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี และสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประกาศความพร้อมจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2020ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากกระแสตอบรับดีเกินคาด ปลุกกำลังซื้อส่งท้ายปลายปี ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลลี่เซ็นเตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันกล่าวว่าในภาวะที่ตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างประเทศได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางสถาบันฯ เดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี [ . . . ]

ผอ. ปุ๊ เตือน !

ก่อนซื้ออัญมณี ผ่านใบ cert  ของ GIT การันตีแน่นอนกว่า นางดวงกมล เจียมบุตร หรือ ปุ๊ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GIT กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ GIT ชูบริการตรวจรับรองที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมยกระดับบุคคลากรและการเป็นผู้ตรวจรับรองสู่มาตรฐาน ISO 17020 และ 17024  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งในต่างประเทศการมีมาตรฐานรองรับเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นแนวโน้มที่ผู้บริโภคเรียกหา ยิ่งสินค้ามีราคาสูง ใบรับรองที่ได้มาตรฐานยิ่งมีความสำคัญ สถาบันรณรงค์ โครงการซื้อด้วยความมั่นใจผ่านใบรับรอง GIT [ . . . ]